Czym jest rekuperacja

Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja to proces, który pomaga zwiększyć efektywność energetyczną w elektrowniach, budynkach i różnych maszynach przemysłowych. Jest to rodzaj systemu wymiany ciepła, który działa poprzez przechwytywanie ciepła odpadowego z jednego źródła i przenoszenie go do innego. Urządzeniem służącym do realizacji tego procesu jest rekuperator. Rekuperatory zazwyczaj składają się z dwóch wymienników ciepła, połączonych między sobą wentylatorem lub dmuchawą.

Pierwszy wymiennik ciepła wychwytuje gorące spaliny wychodzące z układu, podczas gdy drugi wprowadza chłodniejsze powietrze z zewnątrz, które następnie zostaje ogrzane, zanim zostanie odesłane z powrotem do układu. Pozwala to na efektywne odzyskiwanie energii, która w przeciwnym razie zostałaby utracona w postaci marnowanego ciepła. W wielu przypadkach rekuperacja może zapewnić znaczne oszczędności na kosztach paliwa i zmniejszyć emisje ze spalania paliw.

Zastosowania rekuperatora

Rekuperatory są stosowane w różnych gałęziach przemysłu od dziesięcioleci, ale ich zastosowanie stało się znacznie bardziej powszechne dzięki niedawnemu postępowi technologicznemu. Są one wykorzystywane w wielu różnych dziedzinach, od wytwarzania energii i produkcji po inżynierię lotniczą i motoryzacyjną. W elektrowniach mogą być stosowane w kotłach, piecach, a nawet elektrowniach o cyklu kombinowanym; podczas gdy w produkcji są powszechnie stosowane w ogniwach paliwowych, kotłach i piecach przemysłowych. Elektrownie o cyklu kombinowanym wykorzystują zarówno turbinę gazową, jak i turbinę parową do wytwarzania energii elektrycznej.