Najlepsze na rynku studia podyplomowe — Kalisz!

Garść informacji o Wyższej Szkole Uni-Terra!     

 

Została utworzona w Poznaniu w 2009 roku na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355. Studia podyplomowe Kalisz są realizowane we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Kaliszu. Aby zakwalifikować się na studia podyplomowe, ważne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie do Rektora i kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym, kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne, 2 egzemplarze podpisanej umowy oraz potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł.     

 

Lista kierunków podyplomowych w Uni-Terra

 

Oferta Wyższej Szkoły Uni-Terra jest naprawdę bogata, a lista kierunków podyplomowych bardzo długa. Są to między innymi: arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną, management i coaching sportowy, praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami, surdopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz tyflopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową.     

 

Studia podyplomowe Kalisz — dlaczego właśnie ta uczelnia?    

 

Ich bardzo dużym atutem jest to, że są mistrzami w łączeniu kariery zawodowej z pedagogiką specjalną i dietetyką. Ta Wyższa Szkoła zapewnia również rozwój na studiach podyplomowych. Nowoczesne metody nauczania oraz pomoc ze strony praktyków, którzy znają się na rzeczy to coś, co jest siłą tej uczelni. Dzięki tym wszystkim czynnikom absolwent stanie się specjalistą w wybranym przez siebie temacie i będzie dysponować praktyczną wiedzą. Studia podyplomowe Kalisz to coś, czym powinieneś lub powinnaś się zainteresować już dziś!