Organizacja pogrzebu

Przed organizacją pogrzebu niezbędne jest dopełnienie kilku formalności. Pomimo trudu i ogromu emocji towarzyszących tak ciężkiej okoliczności, jaką jest śmierć bliskiej osoby, krewni są zobowiązani do dostarczenia kilku dokumentów, by organizacja pogrzebu mogła przebiec bez szwanku. Kiedy posiadamy już kartę zgonu i zgłosimy śmierć bliskiej osoby do Urzędu Stanu Cywilnego, wówczas możemy przystąpić do zgłoszenia się do zaufanego domu pogrzebowego. 

Zakład pogrzebowy 

Przy doborze domu pogrzebowego zdecydowanie powinniśmy postawić na jego renomę. Sprawdzona, polecana placówka z pewnością udzieli odpowiedniego wsparcia i odpowiednio poinstruuje jakie kroki podejmować dalej, jednocześnie służąc profesjonalną pomocą. Każdy pracownik domu pogrzebowego na co dzień styka się ze smutkiem po stracie i odpowiednio wie, jakie kroki podejmować podczas pracy z rodzinami zmarłego. Jakie dokumenty powinniśmy dostarczyć do zakładu pogrzebowego? Są to z pewnością:

  • dowód osobisty osoby zmarłej, 
  • ostatni wycinek z renty lub emerytury (jeśli osoba zmarła pracowała – dokument z zakładu pracy),
  • karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon, lub odebrana z zakładu medycyny sądowej.

Organizacja ceremonii z domem pogrzebowym

Formalności z domem pogrzebowym skonstruowane są tak, aby już podczas pierwszego spotkania ustalić istotne formalności. W ramach organizacji pogrzebu zakład musi sprawdzić, czy na cmentarzu są wolne miejsca na pochówek i ramienia rodziny porozmawiać z księdzem bądź mistrzem ceremonii pogrzebowej. Kiedy wszystkie istotne kwestie zostaną już ustalone, przychodzi moment na rozliczenie się z domem pogrzebowym. Dokonuje się tego za pośrednictwem wypłaty zasiłku pogrzebowego dla osoby zmarłej, o co występuje w imieniu rodziny właśnie placówka, do której zwracamy się o pomoc w dopełnieniu wszelkich potrzebnych czynności. Niestety, pokrywa ona tylko część kosztów. Często bliscy muszą dopłacić pozostałą część kwoty, na jaką opiewa organizacja pogrzebu.