Czym są oznaczenia typu PDM PLM?

Zanim nadejdzie moment wypuszczenia w obieg i sprzedaży danego produktu, musi nadejść także jego zaprojektowanie, powstanie i wyprodukowanie. Taka jest kolej rzeczy niemal w każdej firmie produkcyjnej. Tak wygląda PLM, a więc cykl życia produktu. Wiele osób jednak myli to z PDM. Tu mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, ponieważ jest to gromadzenie, a także opracowywanie informacji na temat produktu. Zatem pdm plm to dwa różne aspekty.

PDM zależny od PLM?

Oba te przypadki to konkretne działania, które mają pewien cel, aczkolwiek dotyczą one czegoś innego. Warto jednak najpierw uzmysłowić sobie dokładnie, czym jest PLM PDM.

PDM to z angielskiego Product Data Manager, co oznacza Zarządzanie danymi produktu. Chodzi tutaj o przechowywanie, organizowanie i udostępnianie danych związanych z danym produktem. Konkretne dane, które są zazwyczaj w formie modeli 2D bądź 3D są gromadzone w bazie danych zazwyczaj w postaci opisu.

PLM, a więc Product Lifecycle Management oznacza Zarządzanie cyklem życia produktu. Chodzi tutaj o zarządzanie od momentu powstania, poprzez wytworzenie, dostawę, aż po serwis i samą utylizację, czyli w skrócie od samego początku do samego końca. Tutaj korzysta się z konkretnych systemów, które mają wprowadzić pewne innowacje i dać odpowiedni rozwój. 

Sam proces produktu można rozbić na kilka etapów, aby wiedzieć, w jaki sposób w tym przypadku wykorzystuje się PLM.

  • Etap I to projekt wstępny, a więc koncepcja, wymagania i specyfikacja
  • Etap II to testowanie i analiza produktu
  • Etap III to projektowanie i analiza potrzebne do stworzenia produktu
  • Etap IV to planowanie i realizacja produkcji
  • Etap V to serwis i na sam koniec utylizacja

Podzbiory PLM

Wśród takich podzbiorów znajduje się między innymi SAP PDM, którego zadaniem jest przede wszystkim zarządzanie danymi produktu, a także ich tworzenie dla całego cyklu życia konkretnego produktu. Chodzi tutaj o dokumentację i ewentualne zmiany w procesie cyklu życia produktu. Chodzi tu oczywiście o każdy etap życia produktu. To ma sprawić, że produkt przy użyciu PDM SAP będzie miał szybciej wprowadzony na rynek sprzedażowy. 

Informacje tutaj są stale aktualizowane, pojawiające się błędy są usuwane, co sprawia, że wprowadzenie na rynek zajmuje o wiele mniej czasu. Kontrola każdego etapu powoduje także, że wzrasta efektywność pracy, co sprawia, że przy sprzedaży produktu terminy nie nakładają się na siebie. 

Sam system jest bardzo łatwy w obsłudze. Przechowywanie i przetwarzanie informacji jest zatem o wiele wygodniejsze. Oczywiście tego typu systemu można używać przy okazji wielu branż, między innymi lotniczej, spożywczej, przemysłowej. Za każdym razem tak naprawdę widać, że efekty są o wiele lepsze, efektywność pracy jest o wiele większa, natomiast firma dzięki temu ma o wiele większe szanse na rozwój i o wiele lepsze wyniki. Współpraca na linii sprzedawca – klient to w zasadzie czysta przyjemność, ponieważ w tym przypadku nie może być inaczej jak po prostu zadowolenie z obu stron, a o to przecież tutaj chodzi.