Adwokat a radca prawny: różnice

Zdarzają się różne sytuacje życiowe, które zmuszają nas do skorzystania z usług prawnych. Zazwyczaj wiążą się one z emocjami, pod wpływem których nie zawsze wiemy do kogo powinniśmy się udać, aby uzyskać pomoc – do adwokata czy może do radcy prawnego? Warto wiedzieć czym różnią się te dwie profesje, aby wykorzystać tę wiedzę, kiedy przyjdzie taka potrzeba i usługi prawne będą niezbędne do rozwiązania naszego problemu. 

Zawód adwokata i radcy prawego ma wiele wspólnego jeśli chodzi o zakres, w jakim mogą być świadczone usługi prawne. Jednak ustawa wymienia też kompetencje, które przysługują tylko jednej z profesji. Wyjaśniamy z jakim rodzajem spraw można udać się wyłącznie do adwokata, ponieważ radca prawny nie jest w nich władny. 

Usługi prawne świadczone przez adwokata

Zgodnie z ustawą do adwokata możemy udać się w celu otrzymania porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, opracowania projektów aktów prawnych, a także wówczas gdy chcemy, aby adwokat reprezentował nasze interesy przed sądem lub w konkretnej sprawie przed urzędem. I w tym miejscu należy podkreślić, że jedynie adwokat może występować jako obrońca w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Tych kompetencji nie posiada radca prawny i z punktu widzenia potencjalnego klienta jest to najważniejsza różnica między tymi dwoma zawodami. 

Zakres usług prawnych świadczonych przez radcę prawnego

Radca prawny podobnie jak adwokat może udzielać usługi prawne i podejmować takie same działania co adwokat z wyłączeniem wspomnianego występowania przed sądem w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. We wszystkich pozostałych sprawach uprawnienia jakie mają osoby wykonujące zawód adwokata oraz radcy prawnego się pokrywają.

Różnice w formie zatrudnienia

Z racji tego, że kwestia zatrudnienia nie ma nic wspólnego z terminem usługi prawne, toteż z punktu widzenia klienta nie jest ona istotna. Jednakże tutaj również istnieją różnice, ponieważ radca prawny może być zatrudniany na podstawie stosunku pracy, podczas gdy adwokat może wykonywać zawód wyłącznie prowadząc indywidualną działalność gospodarczą lub będąc wspólnikiem danej spółki.