Wzorcowanie termostaty – wszystko co warto wiedzieć

Zadaniem akredytowanych laboratoriów jest wzorcowanie różnych urządzeń pomiarowych. Wzorcowanie to z kolei nic innego jak kalibracja. Czym jest dokładnie ten proces, jak przebiega i co jest mu poddawane? Warto wiedzieć, zwłaszcza że to działanie nie jest wyłącznie zarezerwowane dla specjalistycznych instytucji, ponieważ mogą z tego korzystać także osoby prywatne.

Wzorcowanie, czyli kalibracja

Kalibracja jest zbiorem czynności, które mają na celu ustalenie relacji pomiędzy wartościami wielkości mierzonej, czyli tej, którą wskazuje przyrząd do mierzenia, a wartościami wzorcowymi, czyli tymi, które powinny być na prawidłowo działającym urządzeniu. Wzorcowanie termostaty, to znaczy przyrządów służących do dostosowywania temperatury, są najlepszym przykładem, na podstawie którego można przedstawić i wytłumaczyć działanie kalibracji i przyrządów do tego służących. Jest to także jedna z wartości fizycznych, które najczęściej poddawane są mierzeniu. Temperatura jest szczególnie ważnym czynnikiem, który charakteryzuje przebieg procesów produkcyjnych, stan maszyn. Po przegrzaniu mogą ulec awarii. Do pomiarów temperatury używa się często czujników kontaktowych, np. w postaci sensorów rezystacyjnych, czy termopar. Do pomiarów obiektów trudno dostępnych bądź takich w ruchu, bardzo dobrą opcją są urządzenia, które dają możliwość mierzenia bezkontaktowego.

Różne metody i ich skuteczność

Zdecydowanie wzorcowanie termostaty za pomocą metody punktów stałych jest najdokładniejszą metodą. W tej metodzie wykorzystywane jest zjawisko przemiany fazowej metali i wody, które krzepną, topią się lub pozostają w punkcie tak zwanym potrójnym, w który substancja pozostaje w równowadze termodynamicznej i znajduje się w trzech stanach skupienia równocześnie, a temperatura pozostaje na tym samym poziomie. Kalibracja przeprowadzana w ten sposób dotyczy przede wszystkim urządzeń, które później służyć mają za urządzenia pomiarowe i od których oczekiwana jest bardzo duża precyzja i bezbłędność wyników.