Sprawy karne – Bydgoszcz

Prawo karne to najprościej mówiąc zbiór czynów zabronionych i tego, co wiąże się z ich popełnieniem. Można podzielić je na trzy dziedziny: prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze. Wszystkie trzy elementy ściśle się ze sobą wiążą, gdyż określają kolejno: czyny zabronione i postępowania, przepisy dotyczące danego czynu zabronionego i sposobu postępowania w razie jego popełnienia oraz kara, która zostanie wymierzona osobie dopuszczającej się czynu zabronionego. Na terenie Bydgoszczy działa zespół świetnych specjalistów specjalizujących się w prawie karnym.

Sprawy karne – Bydgoszcz

Dlaczego pomoc adwokata podczas spraw karnych jest niezbędna?

Pomoc prawnika jest niezbędna, w momencie stania się osobą podejrzaną bądź tymczasowo aresztowaną. Jego obecność może wnieść wiele dobrego w kontekście np. niestawiania siebie w gorszym świetle zupełnie nieświadomie. Prawnik może nam wyrwać się z tarapatów fałszywych oskarżeń. Każda osoba podejrzana w świetle prawa ma możliwość skorzystania z pomocy adwokata. Jakie są również inne korzyści płynące ze współpracy z prawnikiem? Przede wszystkim:

– posiadanie pod kontrolą wszystkich szczegółów dotyczących sprawy,

– przesłuchanie świadków (zeznania okazują się kluczowe),

– posiadanie skonkretyzowanej linii obrony,

– podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji, obecność osoby posiadającej trzeźwy osąd,

– możliwość wnoszenia sprzeciwów podczas rozprawy, a w razie potrzeby stosownej apelacji,

– wnoszenie i negocjacje w sprawie łagodniejszych wymiarów kary w umiejętny sposób,

– zbieranie dowodów w sprawie,

– pilnowanie respektowania praw oskarżonego,

– zapobieganie działań na swoją własną niekorzyść.

Najczęstsze czyny zabronione z ramienia prawa karnego

Prawo karne jest dziedziną zawierającą w sobie najróżniejsze typy przestępstw. Są jednak takie, które popełniane są zdecydowanie najczęściej, do nich należą między innymi:

– kradzieże, rozboje,

– handel narkotykami, posiadanie substancji zakazanych przez prawo,

– oszustwa, korupcja,

– oszustwa podatkowe i gospodarcze,

– spowodowanie wypadku, błędy w sztuce lekarskiej,

– naruszenie nietykalności cielesnej, zabójstwa.

Alimenty na dziecko. O czym pamiętać?

Kiedy rodzice biorą rozwód, co niestety zdarza się coraz częściej, konieczne jest uporządkowanie wielu kwestii. Chodzi między innymi o opiekę nad dziećmi czy alimenty. Te ostatnie orzeka sąd, choć nie za każdym razem. Warto wiedzieć, że w tej kwestii mogą się dogadać rodzice dziecka bądź dzieci bez ingerencji sądu. Jeśli jednak pozostają w sporze w związku z warunkami czy wysokością alimentów, to konieczna jest interwencja prawna.

Sprawdzony adwokat – alimenty. Wrocław z ofertą prawników

Wpływ na wysokość alimentów ma kilka czynników. To między innymi wiek dziecka, wysokość zarobków rodziców czy potrzeby, na przykład zdrowotne. Zamiast gubić się w zakamarkach prawnych przepisów, lepiej jest wtedy zatrudnić prawnika. W kwestii kodeksu i prawa rodzinnego lub opiekuńczego na pewno przydatny będzie doświadczony adwokat. Alimenty – Wrocław czy inne miasto, nie ma znaczenia, gdzie znajduje się orzekający sąd – to materia konieczna, ale trudna i często delikatna. Właśnie z tego powodu trzeba być ostrożnym i dobrze zorientowanym w temacie. Warto więc zaufać adwokatowi, alimenty – Wrocław lub okolice pełne są tego typu spraw – to świadczenie, o które wnioskuje się, składając pozew. Oczywiście potrzebne są określone dokumenty. Ich wykaz łatwo znaleźć, na przykład w internecie, jednak lepiej o pewne kwestie dopytać fachowca.

Alimenty do 18. roku życia. Albo dłużej

Warto wiedzieć, iż alimenty orzekane są na dziecko lub dzieci, ponieważ to rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie im odpowiednich warunków życia. Nie ma jednak górnej granicy wieku, powyżej której alimenty przestają obowiązywać. Jeśli więc po ukończeniu 18 lat dziecko kontynuuje naukę na studiach, to wciąż jest na utrzymaniu rodziców. Dopiero kiedy samo będzie w stanie zapewnić sobie odpowiednie warunki życia i utrzymania, to konieczność świadczenia alimentacyjnego ustaje. Może się tak stać również wtedy, kiedy dziecko zaniedbuje naukę i nie chce podjąć pracy, choć ma taką możliwość. Wówczas sąd może podjąć decyzję o braku wskazania do wypłacania alimentów. Te kwestie także wyjaśni prawnik. Wystarczy poszukać: adwokat, alimenty, Wrocław lub inne miasto. Na pewno znajdzie się wówczas odpowiednią osobę, która pomoże przebrnąć przez procedury.

Adwokat a radca prawny: różnice

Zdarzają się różne sytuacje życiowe, które zmuszają nas do skorzystania z usług prawnych. Zazwyczaj wiążą się one z emocjami, pod wpływem których nie zawsze wiemy do kogo powinniśmy się udać, aby uzyskać pomoc – do adwokata czy może do radcy prawnego? Warto wiedzieć czym różnią się te dwie profesje, aby wykorzystać tę wiedzę, kiedy przyjdzie taka potrzeba i usługi prawne będą niezbędne do rozwiązania naszego problemu. 

Zawód adwokata i radcy prawego ma wiele wspólnego jeśli chodzi o zakres, w jakim mogą być świadczone usługi prawne. Jednak ustawa wymienia też kompetencje, które przysługują tylko jednej z profesji. Wyjaśniamy z jakim rodzajem spraw można udać się wyłącznie do adwokata, ponieważ radca prawny nie jest w nich władny. 

Usługi prawne świadczone przez adwokata

Zgodnie z ustawą do adwokata możemy udać się w celu otrzymania porady prawnej, sporządzenia opinii prawnej, opracowania projektów aktów prawnych, a także wówczas gdy chcemy, aby adwokat reprezentował nasze interesy przed sądem lub w konkretnej sprawie przed urzędem. I w tym miejscu należy podkreślić, że jedynie adwokat może występować jako obrońca w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Tych kompetencji nie posiada radca prawny i z punktu widzenia potencjalnego klienta jest to najważniejsza różnica między tymi dwoma zawodami. 

Zakres usług prawnych świadczonych przez radcę prawnego

Radca prawny podobnie jak adwokat może udzielać usługi prawne i podejmować takie same działania co adwokat z wyłączeniem wspomnianego występowania przed sądem w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. We wszystkich pozostałych sprawach uprawnienia jakie mają osoby wykonujące zawód adwokata oraz radcy prawnego się pokrywają.

Różnice w formie zatrudnienia

Z racji tego, że kwestia zatrudnienia nie ma nic wspólnego z terminem usługi prawne, toteż z punktu widzenia klienta nie jest ona istotna. Jednakże tutaj również istnieją różnice, ponieważ radca prawny może być zatrudniany na podstawie stosunku pracy, podczas gdy adwokat może wykonywać zawód wyłącznie prowadząc indywidualną działalność gospodarczą lub będąc wspólnikiem danej spółki.