Systemy BIPV, czyli projektowanie instalacji fotowoltaicznych na najwyższym poziomie

W Polsce coraz częściej słyszy się o wzroście popularności innowacyjnych systemów fotowoltaicznych. Systemy BIPV, czyli wieloetapowe projektowanie i wykonywanie mechanizmów opartych na ogniwach fotowoltaicznych, które są zintegrowane z budynkami. Ich wyjątkową cechą jest implementacja indywidualnych systemów zarządzania energią, które tworzone są każdorazowo na potrzeby użytkowników instalacji. Projektowanie instalacji fotowoltaicznych w Łodzi stało się od pewnego czasu normalnością.

Moduły BIPV wykorzystywane w celu zadbania o środowisko naturalne

BIPV, czyli moduły fotowoltaiczne zintegrowane bezpośrednio z budynkiem należą do kategorii ekologicznych osiągnięć branży budowniczej. To w tym momencie przykład największej dbałości o środowisko naturalne. Zwłaszcza że projektowanie instalacji fotowoltaicznych w tym przypadku odbywa się już na etapie wznoszenia obiektu, jak i jego późniejszej eksploatacji. Fotowoltaika, Łódź, te dwa słowa zaczynają być już ze sobą kojarzone na stałe.

Właśnie w tym mieście został w najwyższym stopniu osiągnięty cel zakładający zmniejszenie wydatków na energię elektryczną. Inwestorzy, architekci coraz częściej sięgają po mniej standardowe moduły BIPV. Stanowią one alternatywę dla standardowych materiałów budowlanych, które wykorzystuje się w pokryciach dachowych czy też elewacjach. W ofertach producentów można skorzystać z modułów dostępnych w wielu rozmiarach, kolorach i kształtach.

Panele słoneczne, fotowoltaika – Łódź i jej władze nie kryją zadowolenia

Połączenie dwóch tafli, zwane też technologią szkło-szkło przy użyciu specjalnej folii ochronnej znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa oferowanych modułów BIPV. Za sprawą tej właściwości projektowanie instalacji fotowoltaicznych stało się wykorzystywane w branży budowniczej i architektonicznej. W ten sposób tworzone są przegrody, świetliki, zadaszenia oraz balustrady. Oferowane są także w postaci zabudowy ścian, sufitów, fasad. Wykorzystuje się panele o dowolnej przezierności w zakresie 20-80%. Kształt, rozmiar oraz kolorystyka pozostaje kwestią wymagań klientów. To jednak nie wszystkie zalety jakie przynosi fotowoltaika. Dotacje z nią związane sprawiają, że przestaje istnieć bariera cenowa dla inwestycji. Stąd też władze Łodzi nie podejmowały dużego ryzyka w kwestii przeznaczenia środków pieniężnych na ten cel.

Moduły BIPV to niestandardowe rozwiązanie jakie już wcześnie umożliwiała fotowoltaika. Łódź i jej mieszkańcy korzystają z tych nietypowych przedsięwzięć w postaci atrakcyjnych wizualnie konstrukcji. To także możliwość poszerzania wiedzy know-how obywateli na temat ochrony środowiska naturalnego. Wydajne i trwałe oświetlenie oraz coraz częstsze projektowanie instalacji fotowoltaicznych przyczynia się każdego roku do szerszej skali pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wykorzystywanie ogniw PV do zasilania instalacji klimatyzacji, wentylacji, już za kilka lat stanie się czymś zupełnie naturalnym.

Smutne osoby na lotnisku

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Organy pełniące nadzór i środki transportu w kwestii sprowadzenia ciała lub prochów zmarłego

Obowiązkowy nadzór nad transportem zwłok oraz szczątków ludzkich pełni właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny, do którego należy przedłożyć wszelkie pozwolenia oraz zaświadczenia. Sprowadzenie zwłok może odbywać się za pośrednictwem kolei, samolotu, statków oraz w warunkach, które zapewniają odpowiednio pod względem sanitarnym i technicznym bezpieczeństwo przewozu. Zapraszamy do skorzystania z oferty transportu zwłok dostępnej na naszej stronie http://www.nawia.com.pl.

Sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy jest możliwe, gdy uzyska się niezbędne pozwolenie od starosty właściwego ze względu na miejscu, w którym spocznie ciało lub prochy zmarłego przy porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. Wówczas możliwe będzie otrzymanie zaświadczenia od polskiego konsula, który wyda je po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sprowadzenie zwłok

Osobami, które mogą przedłożyć wniosek do starosty lub prezydenta miasta jest małżonek lub małżonka osoby zmarłej, krewny zstępnego, czyli potomka w linii prostej, jak np. dziecko, wnuk, prawnuk. Może to zrobić także krewny wstępnego, czyli przodkowie w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie oraz pradziadkowie. Także krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia oraz osoby, które dobrowolnie do tego zobowiązały się.

W każdym z tych przypadków oświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, w terminie do trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek wystąpienia choroby zakaźnej, czyli dżumy, wąglika, wścieklizny, trądu czy też cholery. Wówczas czas oczekiwania na pozwolenie wydawane jest przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

W trosce o dane personalne

Ochrona danych osobowych w firmie to zagadnienie bardzo ważne w kontekście prywatności podstawowych danych personalnych. Nikt przecież nie lubi, kiedy posługują się nimi osoby nieuprawnione, do tego w celach często dla nas uciążliwych. Choćby w kampaniach reklamowych, kiedy dosłownie jesteśmy zasypywani setkami maili i nękani telefonami telemarketerów. Oczywiście każdy z nas musi zdać sobie sprawę, że bez tych wrażliwych informacji pracodawca nie będzie w stanie przeprowadzić podstawowego procesu rekrutacji, dlatego wcześniej warto poznać zagadnienia, związane z udzielaniem wiadomości o swojej osobie.

RODO, czyli zaostrzamy przepisy

Do niedawna różnego rodzaju rozporządzenia czy wewnętrzne regulaminy niejako „po macoszemu” traktowały terminy, odnoszące się do ochrony danych osobowych. Jednak coraz większa presja społeczeństwa, w naszym przypadku europejskiego społeczeństwa spowodowała, że dyplomaci zasiadający w Parlamencie Europejskim, postanowili bliżej przyjrzeć się temu problemowi. Wskutek ich dywagacji i rozważań opracowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli popularne RODO. Dzięki temu dokumentowi ochrona danych osobowych w firmie zyskała całkowicie nowe znaczenie. Po ratyfikacji RODO każdy pracownik otrzymał dodatkowy „parasol ochronny”, zabezpieczający przed dostaniem się wrażliwych informacji personalnych w niepowołane ręce.

Polskie a europejskie prawo

W związku z przystąpieniem naszego kraju do wspólnoty Unii Europejskiej wiele przepisów musiało zostać odpowiednio zmodyfikowanych w sposób, pozwalający bez problemów przyjąć dyrektywy unijne. Tego rodzaju wymóg był obowiązkiem, którego my, jako naród, z pełną świadomością się podjęliśmy. Wskutek tych działań po dziś dzień następuje nowelizacja poszczególnych zapisów prawa, zapewniająca zgodność z obostrzeniami wprowadzanymi w innych państwach członkowskich. Zakres zmian dotknął też wiadomości personalne. Ochrona danych osobowych w firmie stała się obecnie obiektem bardzo rygorystycznych kontroli, dlatego warto jak najszybciej zastosować się do tych przepisów.