Drzwi

Jak działają drzwi ogniotrwałe?

Wyróżniki drzwi przeciwogniowych

To co cechuje drzwi ogniotrwałe to przede wszystkim wymagania, które niełatwo spełnić. Skrzydła muszą zapewnić odpowiednią ochronę oraz bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia pożarowego. Przeważnie montuje się je w budynkach użyteczności publicznej, m.in. biura, hotele, szpitale oraz restauracje. Jednak coraz częściej drzwi ogniotrwałe kupowane są do domów prywatnych, tak aby w razie wystąpienia niebezpieczeństwa powstrzymały rozprzestrzenianie pożaru aż doprzyjazdu odpowiednich służb ratunkowych.

Montaż drzwi ogniotrwałych

Zamontowane drzwi muszą posiadać ościeżnice metalowe, które producent wyposaża w uszczelkę przemysłową i uszczelkę pęczniejącą odpowiadająca za dymoszczelność. W wyniku podnoszenia się temperatury elementy te zwiększają swoją objętość, dzięki czemu odcięciu ulega dopływ tlenu do pomieszczenia. W ten sposób zmniejsza się zagrożenie pożarem. Drzwi ogniotrwałe warto zainstalować wszędzie tam, gdzie przechowywane są przedmioty łatwopalne. Można nimi oddzielić kotłownię oraz uporać sięz pyłami, które unoszą się w powietrzu.

Szczelność ogniowa w sytuacjach zagrożenia

Kupując drzwi należy zwrócić uwagę na oznaczenia szczelności ogniowej. Materiały, z których są wykonane określa się literą „e”, która dotyczy czasu potrzebnego na uszkodzenie ich przez płomień czy też wysokie temperatury. Z kolei „i” oznacza izolacyjność ogniową, czyli odporność drzwi ogniotrwałych na nagrzewanie. Przekroczenie określonych temperatur w przybliżonym czasie może koniec końców obniżyć skuteczność odizolowania danej przestrzeni od pożaru.

Zapraszamy do wybrania najlepszego asortymentu drzwi w sklepie BJS Technika.