W trosce o dane personalne

Ochrona danych osobowych w firmie to zagadnienie bardzo ważne w kontekście prywatności podstawowych danych personalnych. Nikt przecież nie lubi, kiedy posługują się nimi osoby nieuprawnione, do tego w celach często dla nas uciążliwych. Choćby w kampaniach reklamowych, kiedy dosłownie jesteśmy zasypywani setkami maili i nękani telefonami telemarketerów. Oczywiście każdy z nas musi zdać sobie sprawę, że bez tych wrażliwych informacji pracodawca nie będzie w stanie przeprowadzić podstawowego procesu rekrutacji, dlatego wcześniej warto poznać zagadnienia, związane z udzielaniem wiadomości o swojej osobie.

RODO, czyli zaostrzamy przepisy

Do niedawna różnego rodzaju rozporządzenia czy wewnętrzne regulaminy niejako „po macoszemu” traktowały terminy, odnoszące się do ochrony danych osobowych. Jednak coraz większa presja społeczeństwa, w naszym przypadku europejskiego społeczeństwa spowodowała, że dyplomaci zasiadający w Parlamencie Europejskim, postanowili bliżej przyjrzeć się temu problemowi. Wskutek ich dywagacji i rozważań opracowano Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli popularne RODO. Dzięki temu dokumentowi ochrona danych osobowych w firmie zyskała całkowicie nowe znaczenie. Po ratyfikacji RODO każdy pracownik otrzymał dodatkowy „parasol ochronny”, zabezpieczający przed dostaniem się wrażliwych informacji personalnych w niepowołane ręce.

Polskie a europejskie prawo

W związku z przystąpieniem naszego kraju do wspólnoty Unii Europejskiej wiele przepisów musiało zostać odpowiednio zmodyfikowanych w sposób, pozwalający bez problemów przyjąć dyrektywy unijne. Tego rodzaju wymóg był obowiązkiem, którego my, jako naród, z pełną świadomością się podjęliśmy. Wskutek tych działań po dziś dzień następuje nowelizacja poszczególnych zapisów prawa, zapewniająca zgodność z obostrzeniami wprowadzanymi w innych państwach członkowskich. Zakres zmian dotknął też wiadomości personalne. Ochrona danych osobowych w firmie stała się obecnie obiektem bardzo rygorystycznych kontroli, dlatego warto jak najszybciej zastosować się do tych przepisów.