BZT5 – ważny wskaźnik skażenia wody

BZT5 to biologiczne zapotrzebowanie na tlen określane jako najpopularniejszy wskaźnik zanieczyszczenia wody. W zasadzie, czym jest? Jakie daje wyniki?

Bardzo ważnym czynnikiem wskazującym na skażenie wody jest BZT5. Określa on, jak dużo tlenu potrzeba, aby skutecznie oczyścić ścieki znajdujące się w szambie. Im wyższy jest to wskaźnik, tym mamy do czynienia z większym zanieczyszczeniem. Ścieki z szamba do pełnego oczyszczenia potrzebują 1500g/m2 tlenu, a znajdujące się w kanalizacji 400 g/m3. 

Jak wygląda badanie BZT5?

Jak już wiesz, BZT5 jest bardzo ważnym wskaźnikiem pokazującym stopień występowania związków organicznych w wodzie. Nie ma tutaj jednak danych dotyczących występowania substancji odpornych na biodegradowalność. Najistotniejszy rozkład substancji ma miejsce do 5 dób, dlatego wtedy właśnie należy przeprowadzić badanie. 

Każde badanie BZT5 wykonywane jest w specjalistycznym laboratorium. Ścieki muszą być poddane temperaturze aż 200 stopni Celsjusza, aby wynik był miarodajny. Ważne jest, aby nie miały one dostępu do światła w trakcie badania. Tylko wtedy uda się w pełni określić stopień zanieczyszczenia. 

Dlaczego warto wykonać badanie BZT5?

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen jest ważnym czynnikiem w procesie uzdatniania wody. Jeżeli ścieki odprowadza się do środowiska, mogą spowodować bardzo poważne zanieczyszczenie wód gruntowych. Wysokie stężenie związków organicznych ma bardzo negatywny wpływ na środowisko, a także na wodę. Pomiar biochemiczny wykonany przez specjalistę umożliwia na zapobiegnięcie katastrofie ekologicznej. 

Warto przeprowadzać badania wody

Ścieki i woda poddawane regularnym badaniom nie stanowią zagrożenia dla ludzkiego organizmu. Właściwa reakcja na zagrożenie jest tutaj więc kluczowa. Dzięki temu, że działania zostaną wykonane poprawnie, można będzie bezpiecznie korzystać z wody, a także będzie miało się czyste sumienie, jeżeli chodzi o brak zagrożenia dla środowiska naturalnego. Jest to niezwykle istotne.